REKLAMÁCIE A SŤAŽNOSTI

REKLAMÁCIE:

V súlade s platnými predpismi má zákazník uskutočňujúci nákup na diaľku právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť tovar zdarma a bez uvedenia dôvodu.

Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia zásielky.

Priame náklady na vrátenie tovaru hradí zákazník.


Pokyny pre vrátenie tovaru:

Pre využitie práva na odstúpenie od zmluvy o predaji tovaru musí zákazník do 14 dní od prijatia zásielky informovať predávajúceho o rozhodnutí odstúpiť od zmluvy, a to jednoznačným vyhlásením.

Zákazník oznamuje odstúpenie od zmluvy o predaji tovaru vyplnením REKLAMAČNĚHO FORMULÁRUktorý je dostupný na webovej stránke Dear Bear.

Reklamácia v internetovom obchode
Vyplňte
REKLAMAČNÝ FORMULÁR obsahujúci vyhlásenie o odstúpení od zmluvy a zašlite ho v balíku s tovarom na adresu: GUSTAFF, ul.Kilińskiego 228, 93-124 Łódź.

Do 14 dní od dňa odoslania vyhlásenia o odstúpení od kúpnej zmluvy a od úmyslu vrátiť objednaný tovar, prosím zašlite tovar

. . na adresu:
GUSTAFF
ul.Kilińskiego 228, 93-124 Łódź

Pokiaľ je to možné, k zásielke priložte doklad o kúpe a vrátení tovaru alebo výslovné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy, čo výrazne uľahčí proces vrátenia tovaru.

Dovoľujeme si Vás informovať, že vrátený tovar nesmie byť použitý, ani javiť akékoľvek známky použtia. Vrátený tovar taktiež musí obsahovať všetky originálne štítky. V prípade prepravy vráteného tovaru starostlivo chráňte obal tak, aby nebol pri preprave poškodený alebo zničený.

Vrátenie Vami vykonaných platieb vrátane nákladov na doručenie tovaru (okrem ďalších nákladov vyplývajúcich z Vami zvoleného spôsobu doručenia, ktorý je iný ako najlacnejší obvyklý spôsob doručenia ponúkaný predajcom), bude vykonané okamžite po prijatí a schválení reklamácie, prípadne najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia reklamácie.

Vrátenie peňazí Predajca uskutočňuje rovnakým spôsobom platby, aký zákazník zvolil pri pôvodnej transakcii, pokiaľ zákazník výslovne nežiada o iný spôsobom vrátenia platby. V každom prípade,

v súvislosti s touto refundáciou vám nevzniknú žiadne poplatky.

SŤAŽNOSTI
Ak chcete podať sťažnosť, prosím postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:
Sťažnosť môžete, okrem iného, podať vyplnením
FORMULÁRA NA VYJADRENIE SŤAŽNOSTI ktorý je k dispozícii na webových stránkach internetového obchodu.

Prosím vyplňte, vytlačte a podpíšte
tento formulár alebo vyhlásenie.
V prípade, že nemáte možnosť formulár vytlačiť, pošlite vyplnený formulár na nasledujúcu e-mailovú adresu: mis@gustaw.com.pl

Reklamovaný tovar spolu s vyplneným formulárom alebo vyjadrením k podanej reklamácii zašlite na nasledujúcu adresu:
GUSTAFF
ul.Kilińskiego 228, 93-124 Łódź

Predávajúci odpovie na sťažnosť zákazníka do 14 dní odo dňa uplatnenia reklamácie tovaru. O výsledku posúdenia sťažnosti bude zákazník informovaný e-mailom. Zákazník by mal za účelom zefektívnenia reklamačného procesu odovzdať tovar predávajúcemu spolu s reklamačným formulárom / formulárom na vyjadrenie sťažnosti.

Predávajúci Vás informuje o možnosti použitia mimosúdnych metód vybavovania reklamácií tovaru, .). . .. V prípade, že zákazník, ktorý je spotrebiteľom, chce využiť mimosúdnu metódu nápravy, existuje tiež možnosť podať sťažnosť prostredníctvom online platformy EÚ ODR, ktorá je k dispozícii na adrese HTTP://EC.EUROPA.EU / SPOTREBITELIA / ODR /. http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Legenda:
* vzťahuje sa na zákazníkov, ktorí sú zároveň spotrebiteľmi