RETUR OCH KLAGOMÅL:

RETUR:

I enlighet med gällande bestämmelser har en kund som gör ett distansköp rätt att dra sig ur försäljningsavtalet och returnera varorna utan att ange en anledning och medföra kostnader.

Tidsfristen för att dra sig ur försäljningsavtalet löper ut efter 14 dagar från dagen för mottagandet av leveransen med de varor som du beställt.

De direkta kostnaderna för att returnera varan ska bäras av kunden.


Returinstruktioner:

För att utöva ångerrätten från avtalet om försäljning av varor, inom 14 dagar efter mottagandet av leveransen med varorna som du beställt måste du informera säljaren om beslutet att dra sig ur försäljningskontraktet med ett entydigt uttalande.

Återtagande från avtalet om försäljning av varan kan bland annat ske genom att fylla i RETUR FORMULÄREN som finns tillgänglig på webbsidan Dear Bear onlinebutik.

Retunera via webbutiken
Fyll
RETUR FORMULÄREN som innehåller uttalandet om uppsägning från kontraktet och skicka det i paketet med varorna till följande adress: GUSTAFF, ul.Kilińskiego 228, 93-124 Łódź.

Inom 14 dagar från den dag då du skickar ett uttalande om återkallande från avtalet om försäljning av varor och avsikten att returnera beställda varor, vänligen returnera varorna:

Varor ska returneras genom att skicka det tillsammans med relevant uttalande om återkallande från avtalet om försäljning av varan till följande adress:
GUSTAFF
ul.Kilińskiego 228, 93-124 Łódź

Om möjligt, bifoga bevis på köp och återlämningsformulär eller uttryckligt uttalande om återkallande från avtalet om försäljning av varan till leveransen, vilket i hög grad underlättar processen för att returnera varan.

Vi vill gärna informera dig om att de returnerade varorna inte kan bära några tecken på användning. Returnerade varor ska ha alla taggar. Vid leverans av returnerade varor, vänligen skydda paketet så att det inte skadas eller förstörs vid transport.

Återbetalning av betalningar gjord av dig, inklusive kostnader för leverans av varorna (med undantag av extrakostnader till följd av den leveransmetod som du har valt annat än den billigaste vanliga leveransmetoden som erbjuds av säljaren) kommer att göras omedelbart, och i alla fall senast inom 14 dagar från mottagningsdatumet av säljaren en förklaring om återkallande från avtalet om försäljning av varan.

Återbetalningen kommer att göras av säljaren med samma betalningsmetod som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen samtycker till en annan avkastningsmetod. I alla fall kommer du inte att ta ut några avgifter i samband med denna återbetalning.

.

REKLAMATION
Följ anvisningarna nedan för att lämna in ett klagomål:
Inlämnande av ett klagomål kan bland annat ske genom att fylla i
REKLAMATION FORMULÄREN som finns tillgänglig på webbplatsen för onlinebutiken.

Skriv ut och underteckna det ifyllda klagomålen eller uttalandet
om det inlämnade klagomålet.
Om du inte kan skriva ut, skicka det ifyllda formuläret till följande e-postadress: mis@gustaw.com.pl

Skicka varorna tillsammans med det ifyllda klagomålformuläret eller uttalandet om det inlämnade klagomålet till följande adress::
GUSTAFF
ul.Kilińskiego 228, 93-124 Łódź

Säljaren ska svara på kundens klagomål inom 14 dagar efter det att klagomålet lämnats in. Du kommer att meddelas via e-post om resultatet av behandlingen av klagomålet. I syfte att förbättra klagomålet bör kunden överlämna varorna till säljaren, tillsammans med klagomålsformuläret / klagomålet.

Säljaren informerar dig om möjligheten att använda utomordentliga metoder för att hantera klagomål om varor, .). . .. När det gäller en kund som är en konsument som vill använda den utanför domstolens metod för rättelse finns det också möjlighet att lämna in ett klagomål via EU ODR online-plattform, tillgänglig på HTTP://EC.EUROPA.EU/CONSUMERS/ODR/. http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Förklaring::
* gäller kunder som är konsumenter