VRÁCENÍ ZBOŽÍ A STÍŽNOSTI

VRÁCENÍ ZBOŽÍ:

V souladu s platnými předpisy má zákazník provádějící nákup na dálku právo odstoupit od kupní smlouvy a vrátit zboží bez udání důvodu a nákladů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy o prodeji zboží končí po 14 dnech ode dne převzetí zásilky s Vámi objednaným zbožím.

Přímé náklady na vrácení zboží nese zákazník.

Pokyny k vrácení:

Chcete-li využít právo na odstoupení od smlouvy o prodeji zboží, musíte do 14 dnů od převzetí zásilky s objednaným zbožím informovat prodejce o rozhodnutí odstoupit od smlouvy o prodeji zboží, a to jednoznačným prohlášením.

K odstoupení od kupní smlouvy může, mimo jiné, dojít vyplněním NÁVRATOVÉHO FORMULÁŘE dostupného na webových stránkách internetového obchodu Dear Bear.

Vrácení zboží v internetovém obchodě

VyplňteNÁVRATOVÝ FORMULÁŘ obsahující prohlášení o odstoupení od smlouvy a odešlete jej v balíčku se zbožím na adresu: GUSTAFF, Ul. ul.Kilińskiego 228, 93-124 Łódź

Do 14 dnů ode dne, kdy zašlete prohlášení o odstoupení od smlouvy, prosím zašlete zboží na adresu:
GUSTAFF
ul. Kilińskiego 228
93-124 Łódź

Pokud je to možné, přiložte k zásilce doklad o zakoupení a vrácení zboží nebo výslovné prohlášení o odstoupení od smlouvy o prodeji zboží, což značně usnadní proces vrácení zboží.

Vrácené zboží nesmí nést žádné známky použití. Vrácené zboží by mělo mít všechny štítky. V případě přepravy vráceného zboží pečlivě chraňte obal, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení při přepravě.

Vrácení plateb, které jste provedli, včetně nákladů na doručení zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z Vámi zvoleného způsobu doručení jiného, než nejlevnější obvyklý způsob doručení nabízený prodejcem) bude proveden okamžitě, a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy o prodeji zboží prodávajícím.

Vrácení peněz provede prodejce stejným způsobem platby, jaký jste použili při původní transakci, pokud výslovně nežádáte jiný způsob vrácení. V každém případě,

v souvislosti s touto refundací vám nevzniknou žádné poplatky.

STÍŽNOSTI

Chcete-li podat stížnost, postupujte podle pokynů níže:
Podání stížnosti může proběhnout, mimo jiné, vyplněním REKLAMAČNÍHO FORMULÁŘE dostupného na webu internetového obchodu.

Vytiskněte a podepište vyplněný formulář stížnosti nebo prohlášení
o podané stížnosti.
Pokud nemůžete formulář vytisknout, zašlete vyplněný formulář na následující e-mailovou adresu: mis@gustaw.com.pl

Zašlete reklamované zboží spolu s vyplněným reklamačním formulářem nebo prohlášením o podané reklamaci na následující adresu:
GUSTAFF
ul. Kilińskiego 228
93-124 Łódź

Prodávající odpoví na stížnost zákazníka do 14 dnů od data podání stížnosti. O výsledku posouzení stížnosti budete informováni e-mailem. Za účelem zefektivnění reklamačního procesu by měl zákazník předat zboží prodávajícímu spolu s reklamačním formulářem / prohlášením o reklamaci.

Prodávající Vás informuje o možnosti využití mimosoudních metod vyřizování reklamací zboží .). . .. V případě, že zákazník, který je spotřebitelem, chce použít mimosoudní způsob nápravy, existuje také možnost podat stížnost prostřednictvím online platformy EU ODR, která je k dispozici na adrese HTTP: //EC.EUROPA .EU / SPOTŘEBITELÉ / ODR /. http://ec.europa.eu/consumers/odr/. http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Legenda:

* platí pro zákazníky, kteří jsou spotřebiteli