TERUGZENDEN EN KLACHTEN

TERUGZENDEN

In overeenstemming met de huidige wetgeving heeft de klant die een aankoop op afstand doet het recht om de verkoopovereenkomst te beëindigen en het product terug te sturen zonder de redenen uit te moeten leggen of kosten te dragen.

De termijn voor opzegging van de koopovereenkomst van de goederen verstrijkt binnen 14 dagen na ontvangst van de verzending met de door u bestelde goederen.

De directe kosten van het terugzenden van het product zijn voor rekening van de klant.


Instructies voor het terugzenden van het product:

Om gebruik te kunnen maken van het recht om de koopovereenkomst te beëindigen, dient u de verkoper binnen 14 dagen, na ontvangst van het pakket met de door u bestelde goederen, in kennis te stellen van het besluit om de koopovereenkomst te herroepen.

Terugtrekking uit de koopovereenkomst kan onder andere door het ingediend door het TERUGZENDFORMULIER dat beschikbaar is op de website van de Dear Bear internetwinkel.

Terugzenden in de online winkel
Vul het
TERUGZENDFORMULIER in met de herroepingsverklaring uit de verkoopovereenkomst en stuur het in de verpakking samen met de goederen naar het volgende adres: GUSTAFF, ul.Kilińskiego 228, 93-124 Łódź.

U moet het product terugsturen binnen 14 dagen na de datum waarop u uw voornemen hebt vermeld om de goederen terug te sturen en een herroepingsverklaring uit de verkoopovereenkomst van de goederen hebt ingediend.

Zend het product terug door het met de passende herroepingsverklaring uit de verkoopovereenkomst van het product te verzenden naar het onderstaande adres:
GUSTAFF

ul.Kilińskiego 228, 93-124 Łódź.

Voeg indien mogelijk een aankoopbewijs en een terugzendformulier of een herroepingsverklaring uit de verkoopovereenkomst van de goederen toe aan de verzending, wat het terugzenden van de goederen aanzienlijk zal vergemakkelijken.

Houd er rekening mee dat het teruggezonden artikel geen sporen van gebruik mag bevatten Het teruggezonden item moet alle tags hebben. In geval u de terug te zenden goederen verzendt, dient u het pakket zorgvuldig te beschermen, zodat het tijdens transport niet beschadigd of vernietigd wordt.

De terugbetaling van de door u gedane betalingen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit de door u gekozen leveringsmethode, anders dan de goedkoopste gewone leveringsmethode die door de verkoper wordt aangeboden), zal onmiddellijk en in alle gevallen binnen 14 dagen na de datum van ontvangst door de verkoper van de aanvraag tot annulering van het koopcontract van de goederen worden gedaan.

De terugbetaling zal door de verkoper worden gedaan via dezelfde betalingsmethode die u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een andere terugbetalingsmethode In ieder geval zijn er geen kosten verbonden aan deze terugzending.

.

KLACHTEN
Om een klacht in te dienen, gelieve onderstaande instructies te volgen:
Klachten kunnen onder meer worden ingediend door het
KLACHTENFORMULIER in te vullen dat beschikbaar is op de website van de online winkel.

Gelieve het ingevulde klachtenformulier of de klachtenverklaring uit te printen
en te ondertekenen.
Als u niet de mogelijkheid hebt om af te drukken, stuur dan het ingevulde formulier naar het volgende e-mailadres: mis@gustaw.com.pl

Stuur de goederen waarover u een klacht hebt samen met een ingevuld klachtenformulier of klachtenverklaring naar het adres:
GUSTAFF

ul.Kilińskiego 228, 93-124 Łódź.
De verkoper dient binnen 14 dagen na het indienen van de klacht over de goederen te reageren op de klacht van de klant. De resultaten van het klachtenonderzoek worden u per e-mail meegedeeld. Ter verbetering van de klachtenprocedure dient de klant de goederen aan de verkoper te overhandigen samen met het klachtenformulier/de klachtverklaring.

De verkoper informeert u over de mogelijkheid om buitengerechtelijke methoden te gebruiken om klachten over goederen te behandelen, .). . ,. In het geval van een consument die gebruik wil maken van buitengerechtelijke bemiddeling, is er ook een mogelijkheid om een klacht in te dienen via het EU ODR internetplatform, beschikbaar op HTTP://EC.EUROPA.EU/CONSUMERS/ODR/. http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Legende:
* geldt voor consument